Players

 • Sheshadri Madhokar
 • Mayank Singh Gusain
 • Rahul Patel
 • Hiren Ashara
 • Joydeep Singh
 • Prashant Patel
 • Lokesh Surapaneni
 • Prathap Gangineni
 • Saumil Joshi
 • Sriyagnavalki Daram
 • Talal Khan
 • Ishan Karan
 • Yash Patel
 • Ruchit Patel
 • Mandeep Singh
 • Jeet Patel
 • Innas Al Razi
 • Sathish Sampath
 • Naveen Gajula
 • Suhith Reddy
 • Himanshu Raval
 • Veerabraham Chary
 • Sri Teja
 • Pratik Mehta
 • Vivek